Główne Obchody Jubileuszu 100-lecia AGH

Wszystkich absolwentów i pracowników AGH serdecznie zapraszamy do udziału w głównych obchodach Jubileuszu przypadających na 18 i 19 października 2019 r. Ich integralną częścią jest Światowy Zjazd Absolwentów AGH, a kulminację stanowią wydarzenia odbywające się w centrum kongresowym ICE Kraków: uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji Jubileuszu 100-lecia AGH oraz 101. Inauguracji Roku Akademickiego i widowisko teatralno-muzyczne „Kids of Evolution”.

Główne obchody Jubileuszu wraz ze zjazdem absolwentów będą wielkim świętem naszej społeczności akademickiej. Spotkania z kolegami i koleżankami z roku, nierzadko po wielu latach od ukończenia studiów, towarzyszące temu wspomnienia z okresu wspólnej nauki i zabawy, wizyty na wydziałach i w katedrach oraz rozmowy z pracownikami uczelni z pewnością dostarczą wielu powodów do wzruszeń i uśmiechu.